Rodina Blahušova česky

Rodinu Blahušova, které patří tyto webové stránky, tvoří otec Bohumil, matka Anna, syn Marek a dcera Jana. Bydlí společně v Uherském Hradišti v České republice.

Od roku 1999 provádí Marek Blahuš genealogický výzkum širokého příbuzenstva. Do svého rodokmenu již zařadil přes 1.000 osob a původ rodiny vystopoval v obci Ostrožská Lhota na Uherskohradišťsku už v roce 1592. Má zájem o další rozšiřování svého rodokmenu, s jakýmikoliv tipy ho proto prosím kontaktujte na web@blahus.cz.

Na těchto stránkách zatím můžete naleznout informace o původu příjmení Blahuš.

The Blahuš Family English

The family of Blahuš which owns this website consists of the father Bohumil, the mother Anna, the son Marek and the daughter Jana. They are living together in the town of Uherské Hradištĕ in the Czech Republic.

Since 1999, Marek Blahuš has been pursuing a genealogical research of his family. He has already managed to include more than 1,000 persons into his family tree and has traced the origins of the family back to the village of Ostrožská Lhota in the region of Uherské Hradištĕ as early as 1592. He is interested in further enlargement of the family tree, so please contact him with any suggestions at web@blahus.cz

In the meantime, you may find here some information aboud the origin of the Blahuš surname (in Czech).

La familio Blahuŝ Esperanto

La familio Blahuŝ kiu posedas tiun ĉi retejon konsistas el la patro Bohumil, la patrino Anna, la filo Marek kaj la filino Jana. Ili vivas kune en la urbo Uherské Hradištĕ en la Ĉeĥa respubliko.

Ekde la jaro 1999 efektivigas Marek Blahuŝ genealogian esploron de sia parencaro. Li jam sukcesis enmeti pli ol 1.000 homojn en sian familian arbon kaj postspuris la originon de sia familio en la vilaĝo Ostrožská Lhota en la regiono de Uherské Hradištĕ jam en la jaro 1592. Li interesiĝas pri plua vastigado de sia familia arbo, tial bonvolu kontakti lin kun ajnaj sugestoj ĉe web@blahus.cz

Dumtempe vi povas ĉi tie trovi informojn pri la origino de la familia nomo Blahuš (ĉeĥlingve).

Die Familie Blahuš Deutsch

Die Familie Blahuš, von der diese Seiten besessen werden, besteht aus dem Vater Bohumil, der Mutter Anna, dem Sohn Marek und der Tochter Jana. Sie wohnen zusammen in Uherské Hradištĕ in der Tschechischen Republik.

Seit 1999 wird von Marek Blahuš eine Familienforschung durchgeführt. Es ist ihm schon gelungen, mehr als 1.000 Menschen in den Stammbaum einzureihen, und er hat das Herkommen der Familie in dem Dorf Ostrožská Lhota bei Uherské Hradištĕ bis zum Jahr 1592 aufgespürt. Er interessiert sich um Erweiterung seines Stammbaums, deswegen sind alle weitere Informationen unter der folgenden E-Mail-Adresse herzlich willkommen: web@blahus.cz

Vorläufig können Sie hier Informationen zur Herkunft der Familienname Blahuš (auf tschechisch) finden.


E-mail: web@blahus.cz

Zpět / Back / Reen / Zurück: Blahuš.cz